Zaufali nam po raz kolejny, przyszli właściciele mieszkania w Bielsku-Białej!

W okolicach połowy stycznia, mieliśmy okazję uczestniczyć w odbiorze lokalu mieszkalnego, w Bielsku-Białej.

1

Jest nam bardzo miło, że po raz kolejny mieliśmy okazję zawitać do Bielska, w którym zdarzyło nam się już kilkakrotnie pomagać, przy odbiorach mieszkań. Tym razem wykonaliśmy inspekcję lokalu, w stanie deweloperskim, o powierzchni nieco powyżej 60 m2. Zmierzyliśmy dokładnie lokal i zweryfikowaliśmy jego rzeczywistą powierzchnię użytkową, zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

Wykonaliśmy również pełną inspekcję lokalu, wraz z badaniami termowizyjnymi, wilgotnościowymi oraz profesjonalnym pomiarem wentylacji i pozostałych instalacji.

Nieprawidłowości i usterki, jakie wykryliśmy, to między innymi:

 • „Przeciwspadek” na balkonie
 • Krzywizny wylewki
 • Krzywizny tynku
 • Pęknięcia tynku
 • Ponadnormatywne braki kątów prostych
 • Uszkodzenia stolarki okiennej
 • Niewyregulowana stolarka okienna
 • Nieprawidłowo prowadzoną instalację wod- kan, w łazience
 • Nienormatywne otwory na drzwi
 • Niesprawny kanał wentylacyjny w kuchni
 • Nieprawidłowo zamontowany osprzęt elektryczny
 • Niekompletne gniazda IP44
 • Brak rozet grzejników
 • Podwyższona wilgoć wylewki

20170117_10545520170117_105444

#badaniatermiczne #termowizja #odbiormieszkania#profesjonalnyodbiormieszkania #inspekcja#odbiormieszkaniakrakow#deweloperkrakow 

Autor: Profesjonalne Odbiory Techniczne Kraków

Reklama

TERMOWIZJA W CENIE ODBIORU LOKALU!

Wykorzystaj zimę!
Oferujemy badania termowizyjne, w cenie kompleksowej usługi odbioru technicznego lokalu. Podczas inspekcji sprawdzimy również wilgoć tynku i wylewki, zbadamy wszystkie instalacje, sprawdzimy rzeczywisty metraż mieszkania i wiele więcej!

Zapraszamy!

badania-termiczne

#badaniatermiczne #termowizja #odbiormieszkania#profesjonalnyodbiormieszkania #inspekcja #odbiormieszkaniakrakow#deweloperkrakow 

Inspekcja tarasu – Kraków

OCENA STANU TECHNICZNEGO ODWODNIENIA TARASU UŻYTKOWEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM. 

Adres: Kraków
Zamawiający: Prywatne

1a

Podstawa opracowania:

Oględziny oraz badania przeprowadzone zostały w lokalu mieszkalnym oraz na tarasie użytkowym, w oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację. Oględziny zostały przeprowadzone w celu ustalenia stanu technicznego tarasu użytkowego przy użyciu certyfikowanego i skalibrowanego sprzętu pomiarowego.

Raport z oględzin oraz wyniki pomiarów. Znalezione nieprawidłowości:

Odwodnienie i izolacja tarasu, który znajduje się na stropodachu odwróconym, nad ogrzewanym pomieszczeniem.

1. Dla tarasu o powierzchni 49,68 m2, o kształcie prostokątnym i bokach długości 11,12m x4,58m, zaprojektowano tylko jeden wlot spustowy, jako odpływ kanalizacyjny, dla odprowadzenia wody opadowej. Powinny być zaprojektowane minimum dwa wpusty, zwłaszcza przy technologii wykończenia tarasu z zastosowaniem dodatkowych warstw izolacji termicznej (ułożonej pod deską tarasową, pomiędzy legarami). Drugi wlot powinien zostać wykonany i działać jako awaryjny (w razie zapchania się pierwszego), gwarantując ciągłość odwadniania stropodachu i tarasu.
W takiej sytuacji powinny być więc budowane otwory przelewowe. Jest to wymóg rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Zgodnie z tym dokumentem (§ 122, ust. 2): „instalacja kanalizacyjna budynku powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących tych instalacji”. Przywołana jest norma PN-EN 12056-3:2002 w zakresie p. 4–7 (załącznik nr 1 do rozporządzenia), która głosi:

„7.3.1. Wyloty
W przypadku dachów płaskich z gzymsami powinno się zapewniać przynajmniej dwa wyloty (albo jeden wylot i przelew awaryjny) dla każdej powierzchni dachowej.”

„7.4. Wyloty awaryjne
Zaleca się, aby płaskie dachy z gzymsami oraz rynny nieokapowe miały zapewnione wyloty przelewowe i awaryjne w celu zmniejszenia ryzyka przelewania się wód opadowych do budynku lub przeciążenia konstrukcji”.

Warto podkreślić, że fragment przytoczonej normy zobowiązuje projektantów i wykonawców do umieszczania otworów przelewowych na stropodachach z attyką, a takiego właśnie przypadku dotyczy niniejsze opracowanie.

2. Jedyny wlot wpustowy na odprowadzenie wody opadowej, wykonany jest w sposób błędny. Płaszczyzna izolacji przeciwwodnej wokół samego wpustu jest uniesiona, co uniemożliwia prawidłowe odprowadzenie wody oraz generuje jej zaleganie i kumulowanie się, w powstałej niecce, wokół odpływu.
Poniżej dokumentacja fotograficzna:

1

2

Na przedstawionych zdjęciach widać uniesiony „kołnierz” wokół wpustu odpływu oraz skutki zalegania wody opadowej, w wytworzonej wokół niecce (mech, nieczystości).

3. Izolacja przeciwwodna tarasu miejscowo wykonana jest w sposób błędny, uniemożliwiający prawidłowy odpływ wody opadowej. Poza opisanym, w poprzednim punkcie, miejscowym uniesieniu wokół odpływu, na powierzchni izolacji występują dodatkowe niecki i przewyższenia, stanowiące „przeciwspadek” i uniemożliwiające odpływ wody. Duża niecka, na powierzchni izolacji występuje w pobliżu okna tarasowego w salonie (w pobliżu lewego skrzydła, patrząc od zewnątrz). Dodatkowe dociążenie izolacji w tym miejscu legarami, powoduje znaczne ugięcie się płaszczyzny izolacji i powstawanie niecki, w której gromadzi się woda oraz nieczystości. Dodatkowe miejsca z zablokowaną możliwością odprowadzenia wody, to przewyższenie izolacji na łączeniu z oknem (pomiędzy lewym skrzydłem okna a środkowym) oraz zablokowana możliwość odprowadzenie wody, w narożniku przy prawym skrzydle okna.

4. Na powierzchni odkrytej izolacji przeciwwodnej występują nieszczelności oraz przerwanie ciągłości izolacji. Przerwy w ciągłości izolacji zaobserwowano w narożniku, przy ściance attykowej oraz w pobliżu okna tarasowego (salon). Dodatkowo występują miejscowe nieszczelności, spowodowane uszkodzeniem mechanicznym, przy błędnym układaniu legarów (wbity w izolację kołek). Poniżej dokumentacja fotograficzna, obrazująca opisywane nieprawidłowości:

3

5. Wzdłuż linii łączenia izolacji przeciwwodnej ze ścianą, występują ubytki izolacji. Miejscowo ściany nie są w ogóle zaizolowane (ponadnormatywna wilgoć na tynku- pomiar inwazyjny). Usterka występuje w narożniku, w pobliżu prawego skrzydła okna tarasowego (salon). Poniżej dokumentacja fotograficzna:

4

6. Wyprowadzenie izolacji przeciwwodnej na ściany (ściany zewnętrzne budynku oraz ścianki attykowe) wykonane nieprawidłowo. Izolacja prowadzona jest zbyt nisko, nie chroni przed zalewaniem ścian wodą opadową, zwłaszcza w miejscach niecek na płaszczyźnie (między innymi przy wpuście kanalizacyjnym), gdzie woda zalegała stale. Wysokość wyprowadzenia izolacji na ścianę jest niewystarczająca i sięga poniżej wysokości izolacji termicznej (polistyren ekstrudowany pod deskami tarasowymi). Poniżej dokumentacja fotograficzna:

5

7. Warstwy izolacji tarasu, z racji występowania pod tarasem pomieszczeń ogrzewanych, wymagają izolacji termicznej. Użyte jednak płyty z polistyrenu ekstrudowanego, stanowiące warstwę izolacji termicznej, zostały osadzone w sposób błędny. Sposób wykonania izolacji termicznej uniemożliwia prawidłowy odpływ wody opadowej oraz generuje zaleganie pod deskami nieczystości. Nad warstwą izolacji termicznej nie została wykonana dodatkowa izolacja z geowłókniny lub folii. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego również nie spełniają parametrów odpowiednich dla zastosowania ich do wykonania konstrukcji tarasu, ze względu na to, iż powierzchnia płyt nie jest ryflowana, a gładka. Pod deski tarasowe powinny zostać zastosowane płyty ryflowane, umożliwiające odpływ wody. Wykonana izolacja jedynie zapycha odpływ wody i zbiera brud.
8. Legary pod deskę tarasową zostały zaimpregnowane preparatem odpornym na wilgoć. Natomiast podkładki dystansowe pod legary nie zostały zaimpregnowane w żaden sposób. Wykonane z małych deseczek podkładki, ułożonych warstwowo jedna na drugiej. Ze względu na brak impregnacji większość z podkładek dystansowych jest zmurszała, pogniła i nasiąknięta wilgocią. Poniżej dokumentacja fotograficzna:

6

7

9. Deski tarasowe nie zostały prawidłowo zaimpregnowane. Widoczne są zacieki i ślady ubytków w impregnacji. Deski zostały jedynie pobieżnie zabezpieczone z wierzchu. Poniżej dokumentacja fotograficzna:

8

10. W legarach, które leżą w poprzek kierunku spływu wody, powinny zostać wykonane szczeliny odwadniające. Powinny mieć około 1 cm i przebiegać zgodnie z kierunkiem spływu wody. W opisywanym przypadku brak jakichkolwiek szczelin odwadniających, co generuje zaleganie nieczystości i ograniczony spływ wody.

11. Deski elewacyjne z widocznymi zniszczeniami, wyciekami żywicy, rozspojeniami i ubytkami. Najprawdopodobniej w skutek braku odpowiedniej impregnacji.
Poniżej dokumentacja fotograficzna:

9

12. Nieprawidłowo wykończona izolacja narożnika, wykańczającego szpaletę okna tarasowego w salonie. Widoczne nieciągłości i luki w izolacji. Miejscowy brak izolacji termicznej (widoczny żelbet). Widoczne przerwy i uszkodzenia wiatroizolacji. Poniżej dokumentacja fotograficzna:

10

11

13. Nieprawidłowo osadzony parapet zewnętrzny, przy wykończeniu okna tarasowego (salon). Obróbka blacharska parapetu tworzy przeciwspadek i uniemożliwia prawidłowe spływanie wody opadowej. Woda spływa do wewnątrz, w stronę okna i ściany zewnętrznej mieszkania. Dodatkowo miejsce to, zostało opisane powyżej, jako miejsce występowania braku izolacji przeciwwodnej na ścianie oraz zblokowanego odpływu wody (narożnik pod parapetem). Poniżej dokumentacja fotograficzna:

12

Autor opracowania: Profesjonalne Odbiory Techniczne Kraków